”Fröken Julie” , endast två föreställningar.

30 och 31/7 på Rynge Teater.

Förberedelserna är i full gång https://kulturbiljetter.se/evenemang/4875/fr%C3%B6ken-julie/